ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Εργοθεραπεύτρια στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

 • Ειδικευμένη στην Ασθητηριακή Ολοκλήρωση (S.I)
 • Στην Νευροεξελικτική Αγωγή - NTD/BOBATH
 • Στην Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδο Sherborne, (Sherborne Developmental Movement)
 • Στη Μέθοδο PECS (Picture Exchange Communication System - Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων)
 • Στη Δομημένη εκπαίδευση TEACCH (Treatment of Autistic and Related Communication handicapped Children
 • Στη Μέθοδο PRT (Pivotal Response Treatment )
 • Στο πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης και Αυτισμός (Intensive Interaction & ASD)
 • Στις <<Κοινωνικές Ιστορίες>> (social stories)
 • Στην αντιμετώπιση της δυσγραφίας
 • Στη Μέθοδο SOS Aproach to Feeding
 • (When Children won't Eat: Picky versus Problem Feeders)
 • Είναι εξιουσιοδοτημένη να χορηγεί το Α' ΤΕΣΤ (Δοκιμασία test για τον έλεγχο της σχολικής ετοιμότητας)
 • Στην Εμβιομηχανική Διεύρυνση και Αποκατάσταση στα Κάτω Άκρα με τη χρήση Ορθωτικών Συσκευών (κατασκευή ορθωτικών πελμάτων.)
 • Είναι πιστοποιημένη να εφαρμόζει το αξιολογητικό εργαλείο ΠΡ - H.

customer tabs