ΣΕΣΟΥΛΑΣ - ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.