Α. Π. - ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

2)Επαρχιακός Δρόμος Σταυρός - Φρίκες, Ιθάκη Τηλέφωνο: 2674031101
3)Ανεφοδιασμός Σκαφών: Λιμάνι, Ιθάκη Τηλέφωνο: 2674033316-7, Κινητό: 6944750829, 6943221911

customer tabs