Πανηγύρια της Ιθάκης

Τα πιο σημαντικά πανηγύρια του νησιού είναι τα εξής:

  • 30 Ιουνίου των Αγ. Αποστόλων στις Φρίκες
  • 17 Ιουλίου της Αγ. Μαρίνας στην Εξωγή
  • 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία στο Κιόνι
  • 5 & 6 Αυγούστου του Σωτήρος στο Σταυρό
  • 14  Αυγούστου παραμονή της Παναγίας στην Ανωγή
  • 15 Αυγούστου της Παναγίας στον Πλατρειθιά