ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΘΡΑΚΑ ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ - ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.